Skapa ett spännande konstevent

Det finns mängder av sätt som du kan ordna ett konstevent på. Tänk utanför ramarna och anpassa eventet beroende på vilka konstnärer som ställer ut och hur deras konstverk ser ut. Du behöver heller inte hålla dig till att skapa konstevent eller vernissager inomhus. Med några få inköp till konstföreningen, kan du även ta tillvara på ytorna i trädgården eller torget i staden.

Planera ditt event

Första steget är att planera eventet. Självklart ska det inte finnas någon risk för att konstverken förstörs eller att vädret påverkar eventet alltför mycket. Om ni bjuder på mat är det också viktigt att du kan skydda grill med ett grillöverdrag, för att vindar och regn inte ska stå i vägen. Detta skyddar även eran utrustning och grill när den inte används.

När eventet väl är planerat så är det dags att bjuda in besökare. Mängden bör baseras på hur stora yta du har och hur stora konstverken som ställs ut är planerade att vara.

Marknadsför ditt konstevent

Efter att konstnärer har bjudits in och planeringen för dagen är spikat, är nästa steg att fokusera på hur eventet ska marknadsföras. Även detta ska såklart anpassas efter vilka som ställer ut och om det är lokala konstnärer eller inte. Använd lokala tidningar, hemsidor och radion för att marknadsföra. Skapa också ett event på sociala medier, som konstnärer och medlemmar sedan kan sprida vidare.

Med en bra planering och tydlig struktur kommer du långt och behöver heller inte kosta skjortan. Vill du anordna ett större utomhusevent, varför inte fokusera på en konstraka?