Har du hört talas om Venedigbiennalen? Det är en av de mest välkända konstmässorna i världen. Vartannat år åker över 600 000 personer till den lilla staden, som vanligtvis endast inhyser ungefär hälften av denna summa människor. Det som lockar är att se de senaste verken inom den internationella konstvärlden från både kända och okända konstnärer.

Början

Venedigbiennalen startade 1895, och hette då “Staden Venedigs första internationella konstutställning”. Så småningom blev utställningen allt mer internationell, och bara femton år efter att utställningen öppnade upp sina portar för första gången så visade de ett antal världsberömda konstnärer från flera olika länder. På trettiotalet utökade man festivalen med film och musik, och på åttiotalet tillkom även arkitektur. Idag inhyses ett antal olika konstgenrer under Venedigbiennalens paraply: bildkonst, film, teater, dans, musik och arkitektur.

Biennalen

Festivalen är en så kallad biennal, vilket antyder att den hålls vartannat år. Konstfestivalen hålls udda år, och arkitekturfestivalen hålls jämna år. Film- , musik-, teater- och dansfestivalen hålls varje år.

Arkitekturbiennalen 2018

Arkitekturbiennalen öppnade i maj 2018 och pågår fram till 24 november. Årets utställning har beskrivits som positiv och med ett fokus på det estetiska. Årets tema kallas Freespace och Sverige är representerat med tre stycken verk. En stor nyhet för Sverige är även att tio stycken arkitekter har bidragit med var sin tolkning av Skogskapellet på Skogskyrkogården. Det är ritat av Gunnar Asplund, en av våra mest kända och älskade arkitekter.

Konstbiennalen 2019

Nästa konstbiennal hålls den 11 maj till 24 november 2019, och det är den 58:e konstbiennalen i ordningen. Curator kommer Ralph Rugoff att vara, och han uttalar sig i pressmeddelandet att han kommer att vara inspirerad av både “fake news” och av alternativa fakta som genomsyrar och problematiserar den globala stämningen idag. Namnet på utställningen är May You Live in Interesting Times.